خانه / مقالات / Hydro Microdermabrasion

Hydro Microdermabrasion

  • هیدرومایکرودرم ابریشن نوع جدید از مایکرودرم ابریشن می باشد.
  • در این روش همزمان با سایش پوست از جریان آب بر روی پوست نیز استفاده می شود.
  • تأثیر آن عمقی تر است.
  • همزمان می توان مواد مورد نیاز پوست را به صورت Aqua Infusion به پوست برسانیم.

مطلاب مربوط

فصل های زندگی

فصل پاییز آغاز شد، فصل رنگارنگی برگ های درختان. در این فصل، زیبایی طبیعت، به …

حکایتهای گلستان سعدی به زبان ساده

باب چهارم، در فواید خاموشی حکایت یکم: به یکی از دوستان گفتم: از این روی …