Bayview/ John

Posted 3 years ago / مردم پسند

یک بچلر سوئیت مبله شیک در بیسمنت خانه ای در منطقه زیبای تورن هیل بسیار تمیز نزدیک به تمام امکانات رفاهی، سوپر ایرانی، دوقدمی اتوبوس. شامل اینترنت و کیبل و یوتیلیتی ماهانه $799 فقط به یک خانم، کوتاه مدت یا بلند مدت.برای پارکینگ $50 بیشتر

416-566-2345

  • Listing ID: 5462

مطلاب مربوط

بیش از صد هزار دانشجو که از مزایای CERB استفاده کرده بودند، باید پول را پس بدهند

کارلا کوالترو، وزیر کار می گوید: دولت متوجه شده است که بسیاری از دانشجویانی که …

عکس معده مسافر ایرانی در ترکیه که جهانی شد: پر از تریاک

یک مسافر ایرانی در شهر آغری ترکیه، به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شد. مهران. …