استخدام

Posted 1 year ago / مردم پسند

به چند نفرجهت همکاری در نصب فنس (نرده) و دک و کارهای ساختمانی
با حقوق مکفی نیازمندیم.
Tel: 647-895-4408

  • Listing ID: 7203

مطلاب مربوط

بیش از صد هزار دانشجو که از مزایای CERB استفاده کرده بودند، باید پول را پس بدهند

کارلا کوالترو، وزیر کار می گوید: دولت متوجه شده است که بسیاری از دانشجویانی که …

عکس معده مسافر ایرانی در ترکیه که جهانی شد: پر از تریاک

یک مسافر ایرانی در شهر آغری ترکیه، به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شد. مهران. …