فال هفتگی

فروردين ماه: براي متولدين اين ماه فهميدن و درک کردن آدم ها زياد مشکل نيست چرا که اغلب داراي حس ششم قوي هستند و گاه همين حس به آنها ياري ميدهد تا از حوادث و بلايا به دور باشند. نگاهي به زندگي زناشويي متولدين اين ماه خبر ميدهد که آنها با همين امتيازات در انتخاب همسر معمولا دچار اشتباه نميشوند ولي گاه به دليل احساسات و قلب پاک و رئوف دچار اشتباه نيز ميشوند. در زمينه کسب و کار و شغل بعضي از متولدين اين ماه بسيار پولساز و موفق و مبتکر هستند، برخي بدليل رکود اقتصادي ناگهان دچار ترس و دلهره شده و حتي ابتکارات و خلاقيت هاي خود را بهمين سبب از دست داده اند .به اين گروه توصيه ميشود با اميد به کار بپردازند و روحيه خود را نبازند که هنوز شانس هاي خوبي در راه است

ارديبهشت ماه: بسياري از متولدين اين ماه به دليل اقدامات و حوادث گذشته زندگي خود دچار نوعي پشيماني و سرخوردگي هستند، در حاليکه بسياري از آن رويدادها، اين گروه نقشي نداشتند. در زندگي زناشويي زوجها بهتر است گاه از لجبازي و بگومگوها دست بکشند، چون همين اخلاق سبب به هم ريختگي زندگيشان ميشود. اصولا متولدين اين ماه آدمهاي بسيار خوش قلب و فداکاري هستند ولي گاه به دليل بعضي لجبازيها خود را به دردسر مي اندازند. در زمينه کاري و مشکلات محيط کار، بايد با سياست عمل کرد. بايد هماهنگي ايجاد کرد. در زمينه بعضي اختلاف نظرها و يا زمزمه جدايي ها در ميان سي درصد از متاهلين بايد توصيه نمود عاقل باشيد و محتاط

خرداد ماه: بدگويي هاي عده اي، متولدين اين ماه را دچار خشم ساخته، چون خود اصلا خوش قلب و مهربان هستند. هيچگاه نمي خواهند زندگي و روابط آدمها را به هم بريزند. از اين گروه ها نيز نفرت دارند. حتي اگر وابسته شان باشند. اغلب متولدين متاهل اين ماه به دليل تفاهم، عاقل بودن، سياست داشتن، هيچگاه در زندگي شان اختلاف و درگيري وجود نداشته است. هميشه آرامش در فضاي خانه و خانواده برقرار بوده. دوستان جديدي وارد زندگي درصدي از متولدين اين ماه ميشوند که بعضي مثبت و بعضي نه چندان دلخواه هستند. متولدين اين ماه اغلب شان وقتي مسئوليتي را مي پذيرند تا پايان ميروند و حتي دست به اقدامات فداکارانه اي ميزنند تا سربلند باشند و همين سبب شده ميان خانم ها و حتي آقايان اين ماه مديران خوب و فعال و معروفي باشند

تير ماه: متولدين اين ماه، خصوصا خانم ها و دخترخانم هاي زيبا بايد بدانند که گروهي از مگسان دور شيريني هميشه به دنبال آنها روان هستند، مرتب زمزمه هاي عاشقانه و وسوسه انگيز دارند چون خلاقيت هاي اين گروه سبب حسادت و حساسيت و يا نظرتنگي هاست. بسياري از خانواده هاي متولدين اين ماه بعضي پدر و مادرها به دلايلي با فرزندان خود دچار تضادهايي شده اند، اين عده بايد برقراري پل هاي دوستي، ايجاد فضاي آرام، نزديک شدن به فرزندان خود، در حل اين مسائل بکوشند وگرنه روزي به خود مي آيند که فاصله عميق و طولاني است. در زمينه مسائل عاطفي و احساسي خيلي از خانم ها از شوهران خود گله دارند که چرا احساسات خود را بيان نميکنند و خيلي از آنان از همسران خود شکايت دارند که چرا در برخوردها بي تفاوت شده اند. به هر دو گروه توصيه ميشود در برقراري روابط صميمي و گرم بکوشند، خصوصا اين روزها که هر دو گروه به آن نياز دارند

مرداد ماه: بدگويي ها و غيبتهاي دو سه نفر سبب گرديده روابط صميمي گروهي از متولدين اين ماه با دوستان و فاميل و گاه همکاران دچار تيرگي شود. براي حل اين مشکل ابتدا بايد اين آدمهاي مسموم را شناسايي و رسوا نمود و سپس با توضيح و برقراري پل هاي تازه اجازه چنين دخالتها و سمپاشيهايي را نداد. متولدين اين ماه اغلب انسانهاي خلاق و پر کار و در عين حال در کار نيز مبتکر هستند. جوان ترها در تحصيل و کسب تجربه موفق ميباشند. به زودي براي مجردها رويدادهاي خوشي سبب ميشود بتوانند با راحتي خيال مسير زندگي خود را تعيين کنند. گروهي نيز تن به ازدواج مي دهند

شهريور ماه: به متولدين اين ماه توصيه مي شود به احترام و توجه و مراقبت از بزرگترها، از پدر و مادرها ادامه دهند. آنها را زير چتر حمايت خود بگيرند و در حدامکان خود به آنها روحيه بدهند. با فرزندان خود دوست و صميمي و نزديک باشيد. خيلي از مجردهاي اين ماه براي ازدواج و نامزدي در حال تصميم گيري هستند. برخي در زمينه مسائل احساسي دچار بن بست هايي شده اند در کل اين گروه بايد با احتياط و دورانديشي تصميم بگيرند. آن گروه از متاهلين که تصميم قطعي براي جدايي گرفته اند بايد حداقل در انديشه وابستگان خود باشند و هر تصميمي را با توجه به سرنوشت آنها بگيرند و تنها به خود و آينده و سرنوشت خود انديشه نکنند

مهر ماه: روحيه فداکاري متولدين اين ماه در مورد خانواده و فاميل نشان از قلب پاک و مهربان شان دارد و کاش همه آنها قدر مهرباني و فداکاري اين عده را بدانند. اگر حتي جوابگو نيستند حداقل سبب آزارشان نشوند. در حال بايد اين گروه بدانند که هيچ حادثه و عکس العمل منفي نبايد روحيه و اخلاق شان را تغيير بدهد. خستگي ها و بي خوابيها براي گروهي از متولدين اين ماه دردسر ايجاد نموده است. اين عده بايد براي سلامت روح و جسم خود روش تنظيم شده اي را دنبال کنند. بيشتر متاهلين اين ماه هميشه نگران فرزندان خود هستند، گاه اين نگرانيها سبب ميشود دچار ماليخوليا و کابوس شوند در حاليکه بامراقبت هاي بيشتري نزديکي و دوستي با بچه ها اطلاع از زندگي و حوادث روزانه شان ميتواند سبب راحتي خيال شود

آبان ماه: براي خيلي از متولدين اين ماه که به دلايلي از زندگي مشترک خسته و کسل شده اند وسوسه هايي پديد آمده که تن به جدايي برسد. اين گروه بايد با بررسي زندگي خود امتيازات و کمي و کاستي ها تصميم نهايي را بگيرند چرا که در بازگشت به زندگي مجردي و آن درگيري هاي قبلي براي خيلي از متاهلين امروز ديگر کارساز و دلچسب نيست و بهتر است از اين وسوسه ها به دور باشند و يا ترتيب مسافرت ها، صحبت هاي منطقي در حل مسائل بکوشند. عده اي نقاب دوستي به چهره زده و وارد زندگي درصدي از متولدين اين ماه شده اند. اين گروه را بايد شناخت و نبايد اجازه داد دست به خرابي و ويراني بزنند. براي اغلب متولدين اين ماه سفر توصيه ميشود چون معمولا روحيه ناآرام و يا کسل آنها را آرامش ميبخشند

آذر ماه: با رفت و آمدهاي جديد، آشنايان تازه، بگومگوها و بحث و جدلهاي تازه نيز در زندگي متولدين اين ماه به وجود خواهد آمد. مسلما تفاهم، دوستي و مقاومت و خوش قلبي سبب ميشود اين رويدادها خيلي زود حل شود. در غير اين صورت ادامه و گسترش آن سبب به هم ريختن زندگي ها ميشود. آن گروه از متولدين اين ماه که به دلايلي با گروهي از نزديکان دچار اختلاف عقيده و نظر و کدورت هايي شده اند بهتر است در حل آن بکوشند فضاي صلح آميزي در اطراف خود پديد آورند، چون خيلي ها از اين جدايي ها و اختلافات به نفع خود بهره ميگيرند. به آن دسته از خانمها که رازي در دل دارند توصيه ميشود در بازگويي آن به شخص مورد اطمينان خود نيز باانديشه و احتياط عمل کنند. به متاهلين بويژه آقايان توصيه ميشود اين روزها با يک شاخه گل، يک هديه کوچک، حتي يک کارت زيبا سبب شوند فضاي خانوداگي شان رنگ و روح تازه اي بگيرد

دي ماه: خيلي از متولدين اين ماه در رسيدن به خواسته ها و آرزوهاي خود عجول هستند. همين روحيه سبب شده گاهي براي کسب موقعيت ها به بيراهه بروند و يا از مسير پرفراز و نشيب و سختي عبور کنند و گاه به بن بست برسند .همين روحيه در زمينه به دست آوردن ثروت نيز برخي از اين عده را دچار دردسر ميسازد .در حاليکه اصولا متولدين اين ماه بخت بلندي دارند، چه در زمينه کاري و چه ثروت و چه زندگي زناشويي، فقط کافي است با احتياط و حساب شده عمل کنند. لازم به تذکر است که آن گروه از مردان و زنان بيوه که فکر ميکردند ديگر راهي براي خوشبختي خود نمي يابند اين روزها در مسيري قرار دارند که اگر محتاطانه عمل کنند به خوشبختي ميرسند

بهمن ماه: اگر به متولدين اين ماه امکانات مالي داده شود معمولا از بعضي کارها اعجاز مي آفرينند و يا به قولي با خلاقيت ها و توانايي خود از هيچ همه چيز مي سازند. به همين جهت به متولدين صالح و مطمئن اين ماه بايد ميدان داد. در زمينه شراکت معمولا متولدين اين ماه آدم هاي منطقي تر و روراست تري هستند ولي در پايان نيز هميشه ضربه ها را به دوش ميکشند تا به اصطلاح ديگران دل شکسته نباشند و خاطره اي خوش از خود برجاي بگذارند. عشق براي درصد بالايي از متولدين اين ماه مفهوم تازه اي دارد و براي گروهي نيز اخيرا دردسرساز شده است که البته اگر هميشه با دورانديشي همراه شود بسيار زندگي ساز و شيرين است

اسفند ماه: بعضي حوادث و رويدادهاي اخير سبب شده روحيه شاد و آرام خيلي از متولدين اين ماه کسل و عصبي و نا اميد شود .معمولا در اين ميان برخي آدمهاي نه چندان خوش قلب و يا حداقل بدبين به همه چيز و همه کس سبب ساز هستند و با رفتار و کردار و حرفهاي خود بروي اطرافيان تاثير منفي ميگذارند. خوشبختانه متولدين اين ماه آدمهاي قاطع و مقاوم و سنت شکني هستند و خيلي زود ميتوانند از اين گونه آدم هاي منفي دور شوند. در زمينه مسائل عاطفي و احساسي متولدين اين ماه هميشه با شانس بلندي همراه هستند گرچه خيلي ها قدر نميدانند و آن را از دست ميدهند. ولي در جمع خانواده ها، زوج هايي خوشبخت و هميشه عاشق بسياري را مي بينند. به جرات نود درصد از زندگيهاي مشترک اين ماه با مقاومت طولاني همراه هستند.

مطلاب مربوط

فال هفتگی

فال هفتگی متولدین فروردین هفته ای حادثه آمیزی برای شماست زیرا که هم ونوس و …

فال هفتگی

فال هفتگی متولدین فروردین تا هفته آینده، زندگی تان با سرعت زیادی سپری می شود. …