خانه / مقالات / دیدگاه

دیدگاه

آیا شما هم مانند من، فکر می کنید که در چه دوران پرآشوب و پرتنشی زندگی
می کنیم؟ آیا شما هم از دیدن و تجربه کردن این همه اتفاقات جورواجور و شگفت
انگیز تعجب می کنید؟
گمان می کنم که همه ما باور داریم که هرگز در طول تاریخ، هیچ دوره ای تا به این
اندازه، پرماجرا و دگرگون کننده، به وجود نیامده است
اکنون، دهه ها است که دوره سوم تاریخ بشری آغاز شده است. یعنی، دوره علم و
دانش
با آمدن دوره سوم، تغییر و تحولات بنیانی بسیاری، در افکار و اذهان جهانیان به
وجود آمده است؛ آنگونه که انسان خردمند امروزی، نسبت به گذشته تمدن بشری،
با نگاهی بسیار متفاوت از نگاه گذشتگان، می نگرد
هرگز نسلی همچون نسل ما، نخواهد آمد که این همه تغییر و تحول را در دوره کوتاه
عمرش دیده باشد. به ویژه نسل پیش از انقلاب. نسلی که از گاری و کالسکه گرفته
تا موشک های ماه نورد، از رادیوی اولیه گرفته تا گوشی های هوشمند که می تواند
در یک لحظه، آن سوی دنیا را هم ببیند، و هزاران حکایت و تجربه های دیگر را که در
صندوقچه تجربه خود به یادگار دارند
شیوع ویروس کرونا، اوج دوره زندگی ما جوانان دیروز گردید. اگرچه با آمدن علم و
دانش، اعتقادات و باورهای آدمیان نیز دگرگون شده است، اما با آمدن ویروس کرونا،
این تغییر و تحولات ذهنی، به نهایت اوج خود رسید و دیدیم که چگونه بازار دین و
سیاست، به هم ریخت و از هم پاشید؛ و دیدیم که چگونه رهبران سیاسی و مذهبی،
بیش از پیش، رسواتر شدند
اگرچه انسان ها از نظر عاطفی، شوربختانه به سرازیری کشیده شده اند، ولی در
این هنگامه، به یک نوع احساس همبستگی و همدردی با یکدیگر نیز رسیده اند و
می دانند که با هم، درد مشترکی دارند
انسان های امروزی، همراه با پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی، با دیدگاه های
جدیدی آشنا شده اند که ذهن آنها را نسبت به افسانه ها و داستان های قدیمی،
درباره تاریخ و مذهب، به باورهای گوناگون کشانده است و دیگر آنچه را که به آنها
گفته می شود، به آسانی نمی پذیرند و همه چیز را با عقل و خرد خویش، نگاه و
بررسی می کنند
بله، دوره بیداری و آگاهی آغاز شده است. بیدار شویم و بی باکانه و خردمندانه،
نسبت به هر چیز غیر منطقی، نگاهی دوباره داشته باشیم
توجه داشته باشیم که تنها یکبار در زندگی، این فرصت را داریم و نباید این شانس را
از دست بدهیم
پاینده و پویا باشید

مطلاب مربوط

فصل های زندگی

فصل پاییز آغاز شد، فصل رنگارنگی برگ های درختان. در این فصل، زیبایی طبیعت، به …

حکایتهای گلستان سعدی به زبان ساده

باب چهارم، در فواید خاموشی حکایت یکم: به یکی از دوستان گفتم: از این روی …