خانه / علم و دانش / انسان ها اسامی را بهتر از چهره ها به یاد می آورند

انسان ها اسامی را بهتر از چهره ها به یاد می آورند

شاید تصور بسیاری از افراد این باشد که به یادآوردن چهره اشخاص مختلف راحت تر از به یادآوردن اسامی آنهاست، اما نتیجه یک بررسی علمی عکس این مطلب را نشان می دهد.

به نقل از مدیکال اکسپرس، کم نیستند افرادی که فکر می کنند تواناییشان برای به خاطرسپردن اسم افراد بسیار پایین است، اما بررسی که در دانشگاه یورک صورت گرفته، نشان می دهد این قضاوت در مورد مغز دور از انصاف است.

به یادآوردن افراد بر مبنای اطلاعاتی که از چهره آنها در مغز به خاطر سپرده شده مبتنی بر توانایی های شناختی مغز است که با افزایش سن تحلیل می رود، اما به یادآوردن نام و اسامی مبتنی بر بازخوانی داده های محدودتری در مغز است که معمولا به خوبی در ذهن ثبت می شوند و لذا این فرایند ساده تر از فرایند به یادآوردن چهره اشخاص است.

پژوهشگران همچنین معتقدند ما تنها زمانی از این موضوع مطلع می شویم که نام فردی را از یاد برده ایم که از قبل او را از روی چهره اش شناسایی کرده باشیم. افراد به ندرت با مشکل به یادآوردن اسم مواجه می شوند ولی مغز برای شناسایی افراد از روی چهره های آنها با توجه به انبوه افرادی که هر شخص در طول روز با آنها مواجه می شوند، کار دشوارتری پیش رو دارد.

برای دستیابی به این نتیجه آزمایشی بر روی تعدادی داوطلب انجام و در نهایت مشخص شده که توانایی شناخت دیگر افراد از روی اسم آنها به ۸۳ درصد می رسد، ولی این رقم در مورد چهره های آنان تنها ۶۴ درصد است.

دکتر راب جنکینز از محققان این طرح معتقد است: در حالی که افراد فکر می کنند در زمینه به یادآوردن اسم افراد ضعف دارند، اما این ضعف در مورد به یادآوردن افراد از روی چهره شان به مراتب بیشتر و بدتر است و این مساله بر خلاف پیش فرض های بسیاری از افراد است.

مطلاب مربوط

بسیج داروسازان کانادایی برای نجات جان کودک یک ساله آلبرتایی، به دلیل خوردن مدفوع راکون

کودکی یک ساله در جنوب آلبرتا، گلوله ای از مدفوع راکون را از باغچه برداشت …

فراخوان قرص ضدبارداری Linessa 21 به دلیل ناقص بودن تعداد قرص ها یا اشتباه در بسته بندی

بهداشت کانادا در حال فراخوان فوری قرص های Linessa 21 مربوط به ضد بارداری است …

error: