خانه / مقالات / انتخابات

انتخابات

هفتم ماه جون، انتخابات پارلمان آنتاریو آغاز می شود. در این روز، سرنوشت رهبریت استان بزرگ آنتاریو که مهم ترین استان کانادا است، مشخص می شود. کاندیداهای سه حزب اصلی یعنی، حزب لیبرال به رهبری نخست وزیر فعلی خانم کتلین وین، حزب PC به رهبری داگ فورد (برادر شهردار فقید تورنتو، راب فورد) و حزب ان دی پی به رهبری اندریا هوروَت، برای مقام نخست وزیری آنتاریو، نهایت کوشش خود را می کنند تا رأی مردم را به نفع حزب خود جلب کنند.

در حکومت های دموکراتیک، مردم با انتخاب نمایندگان خود برای دوره ای مشخص، تعیین کننده سرنوشت شهر، استان و کشورشان می شوند. در حقیقت، می توان چنین گفت که در این کشورها، رهبران، نمونه و الگوئی از افکار عمومی و فرهنگ حاکم بر آن کشورها هستند. در کشور آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور شد، چون او را، مردمی با افکاری همچون خودش، انتخاب کردند.

انتخاب غلط یا درست، سرنوشت یک ملت را می تواند کاملاً تغییر دهد. ما، در تعیین سرنوشت خود، در این کشور بزرگ و با شکوه، آزاد هستیم و به آسانی می توانیم به کسانی که از طرف ما، در مجالس قانونگذاری، نماینده ما خواهند بود، رأی بدهیم. اگر نماینده ای را انتخاب کنیم که فقط خوب حرف می زند ولی عمل مهم و موثری را انجام نمی دهد، نباید از او انتظار کارهای مهم و یا تغییر اساسی داشته باشیم.

منطقی است که روی کاندیداها و افکار و اعمال گذشته و حالشان، مطالعه دقیقی بکنیم. اگر می بینیم که وضع اقتصادی و اجتماعی ما بهتر و یا بدتر شده است و یا اگر می بینیم که رفاه و امنیت اجتماعی ما بهبود یافته و یا کمبود پیدا کرده است، همگی آنها، به رهبران سیاسی ما که در مجالس قانونگذاری مشارکت و فعالیت دارند، بستگی دارد.

اگر رهبر یک کشور، فاسد و منحط باشد، به یقین زیردستان و در نتیجه، جامعه نیز به فساد و انحطاط کشیده خواهد شد. ملت واحد آلمان در گذشته و ملت واحد کره (شمالی و جنوبی) در حال حاضر، ثابت کرده اند که خوشبختی و یا بدبختی یک ملت، بستگی به رهبران آن کشورها داشته است.

در کشورهای دیکتاتوری، همیشه رهبران زورگو و مستبد، خواسته های خود را به مردم بیچاره، دیکته می کنند. ولی در کشورهای دموکراتیک، در حقیقت این مردم هستند که خواسته های خود را به نمایندگانی که خودشان انتخاب کرده اند، دیکته می کنند.

نمایندگان پارلمان یک کشور، از کشورهای غریبه و ناشناس نیستند، بلکه شهروندانی هستند که در همان جامعه و در میان مردم، زندگی می کنند و مردم هم به آنها، برای انجام وظیفه مهمی، رأی می دهند.

بله، این مردم هستند که شهردار و نمایندگان شهری، استانی و کشوری خود را تعیین می کنند.

اگر در انتخاب نمایندگان خود در گذشته، اشتباه کرده ایم، سعی کنیم که این بار، آن اشتباه را تکرار نکنیم. و اگر نماینده ای، کار و وظیفه اش را بخوبی انجام داده است، منطقی است که دوباره، همو را انتخاب کنیم تا باز هم، به خدمت خود، همچنان ادامه دهد.

در هفته آینده، به کاندیداهای ایرانی پارلمان آنتاریو در مجلس آینده، خواهیم پرداخت.

 

مطلاب مربوط

فصل های زندگی

فصل پاییز آغاز شد، فصل رنگارنگی برگ های درختان. در این فصل، زیبایی طبیعت، به …

حکایتهای گلستان سعدی به زبان ساده

باب چهارم، در فواید خاموشی حکایت یکم: به یکی از دوستان گفتم: از این روی …