خانه / علم و دانش / امتیاز ایمیل و تکست

امتیاز ایمیل و تکست

 به گزارش سی بی سی، بیش از نیمی از افرادی که دوستی شان را به هم می زنند، این کار را از طریق فرستادن ایمیل یا text انجام می دهند این تحقیق می‌گوید امتیازاتی که این روش دارد، قابل توجه است. زیرا شما می توانید به جای صحبت کردن و احیانا درگیر شدن، به راحتی و به صورت دائم، قطع رابطه کنید و این، به شما امکان می دهد که فرصتی داشته باشید تا از آن، برای فکر کردن و مرور افکارتان، استفاده کنید. از امتیازات دیگر این روش، این است که مواجهه حضوری اتفاق نمی افتد. زیرا در روبرو شدن با یکدیگر ممکن است وسوسه شده و اشتباه خود را تکرار کنید.

از طرفی، به راحتی می توانید شماره طرف مقابل را، روی تلفن خود، بلوکه کنید.

error: