خانه / مقالات / Hydro Microdermabrasion

Hydro Microdermabrasion

  • هیدرومایکرودرم ابریشن نوع جدید از مایکرودرم ابریشن می باشد.
  • در این روش همزمان با سایش پوست از جریان آب بر روی پوست نیز استفاده می شود.
  • تأثیر آن عمقی تر است.
  • همزمان می توان مواد مورد نیاز پوست را به صورت Aqua Infusion به پوست برسانیم.
error: