Recent Posts

آرزوی جدید

سرانجام دونالد ترامپ، این مرد شلوغ و ناآرام که دنیا را با تصمیمات غافلگیرانه اش، به هم ریخته بود، از کاخ سفید بیرون رفت و به جای او، کسی آمد که ظاهراً از هر نظر، نقطه مقابلش قرار دارد. دونالد ترامپ با جاه طلبی های خاص خود، معیارها و استانداردهای …

ادامه مطلب »

آشفتگی در برنامه ریزی واکسیناسیون در استان انتاریو به دلیل تاخیر شرکت فایزر

با توجه به کاهش هفتاد و پنج درصدی از محموله های دریافت شده توسط شرکت فایزر در هفته آینده و بغرنج بودن وضعیت انتاریو، وضعیت نگرانی گسترده ای را در دولت انتاریو رقم زده استداگ فورد می گوید اگر من جای نخست وزیر جاستین ترودو بودم، هر روز به فایزر …

ادامه مطلب »

بودجه اضطراری برای بیزینس های آسیب دیده و یا بسته شده به واسطه قوانین جدید لاک داون

به نقل از دولت انتاریو و وبسایت ontario.ca/COVIDsupportمشاغل و بیزینسهای کوچ که تحت تاثیر لاک داون قرارگرفته اند می توانند برای بودجه اضطراری حداکثر تا سقف بیست هزار دلار اقدام کننداین امکان از 26 دسامبر تصویب شده و در حال حاضر امکان اپلای وجود داردیک بیزینس برای دریافت این بودجه اضطراری …

ادامه مطلب »
error: