خانه / گوناگون / کشف 18 میلیون دلار مواد مخدر و 65 اسلحه در منطقه اتوبیکو

کشف 18 میلیون دلار مواد مخدر و 65 اسلحه در منطقه اتوبیکو

پلیس تورنتو کشف بیش از هجده میلیون دلار مواد مخدر و شصت و پنج قبضه اسلحه از یک آپارتمان، تاریخی ترین عملیات پلیس می نامد. تاکنون یک نفر بازداشت شده است . این عملیات توسط گروه شبکه بیست و دوم مبارزه با جرائم اصلی موفقیت آمیز انجام شده است و با این حرکت جان بسیاری از مردم نجات یافته استدر این عملیات ۱۸۱ کیلوگرم مواد مخدر اعم از کوکائین ، کریستال مت و فنتانیل کشف شده استبه گفته پلیس دانیل دوباجیچ ۴۵ ساله از تورنتو با بیش از ۷۰ مورد اتهام مواد مخدر و ۵۳مورد داشتن یک قبضه سلاح روبرو استدادگاه او در روز هفتم ژانویه برگزار می شود

error: