خانه / سلامت و بهداشت / هشت مورد تست مثبت کووید-19 مربوط به عروسی در اوشاوا در تاریخ نوزده سپتامبر.

هشت مورد تست مثبت کووید-19 مربوط به عروسی در اوشاوا در تاریخ نوزده سپتامبر.

هشت مورد تست مثبت کووید19 مربوط به عروسی در اوشاوا در تاریخ نوزده سپتامبر. Caribbean Cultural Centre on Wentworth Streetاداره بهداشت دورهام از تمام کسانی که در این عروسی میهمان بوده اند یا در آنجا کار کرده اند؛ هر چه سریعتر با اداره بهداشت و سلامت تماس بگیرند.

error: