استخدام

مردم پسند 

Posted 1 year ago

استخدام

به بانوی ایرانی فارسی زبان ۴۵ تا ۶۵ ساله برای زندگی در کنار مادرمان و انجام برخی کارهای روزانه احتیاج داریم, یک اتاق مستقل در کاندو (درمنطقه دان میلز و فینچ) هزینه خوراک ایشان به عهده ماست.لطفا برای اطلاعات بیشتر و حقوق ماهانه باتلفن و

و یا ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید.

416-722-7272

michaelpourvakil@yahoo.com

 

error: