آماده اجاره

مردم پسند 

Posted 4 months ago

Yonge/Finch
طبقه همکف یک خانه با پذیرایی بزرگ ، با آشپزخانه لوکس، حیاطی باصفا ، پارکینگ و اینترنت نامحدود نزدیک به مراکز ایرانی، مدارس و پارک
$2200 + 60% Utility
647-818-8823
289-395-1057

error: