خانه / گوناگون / شوخی های خطرناک مستی و جریمه های کرونایی! 4 نفر در پی پرتاب شیشه های مشروب از طبقه ۳۵ به وسط خیابان، دستگیر شدند.

شوخی های خطرناک مستی و جریمه های کرونایی! 4 نفر در پی پرتاب شیشه های مشروب از طبقه ۳۵ به وسط خیابان، دستگیر شدند.

پلیس تورنتو می گوید چهار نفر را به جرم پرتاب بطری های شیشه از بالکن طبقه 35 هنگام حضور در یک مهمانی دستگیر کرده اند

پلیس، عصر یکشنبه در حالی به منطقه یورک فراخوانده شد که عده ای، در حال پرتاب بطری های شیشه ای از یک واحد اجاره ای کوتاه مدت به وسط خیابان بودند. خیابان بسته شد، چون حتی پلیس نیز از پرتاب این بطری ها در امان نبود 

پلیس در این رابطه، هفت نفر را به دلیل رعایت نکردن قوانین لاک داون متهم شناخت و علاوه بر آن، سه مرد از تورنتو و یک مرد از همیلتون نیز به جرم مزاحمت شهری و تعرض به افسر پلیس با اسلحه دستگیر شدند

error: