خانه / سلامت و بهداشت / دستگاه های فروش لوازم حفاظت شخصی از هفته آینده در برخی از ایستگاه های مترو راه اندازی می شوند.

دستگاه های فروش لوازم حفاظت شخصی از هفته آینده در برخی از ایستگاه های مترو راه اندازی می شوند.

دستگاه های فروش لوازم حفاظت شخصی از هفته آینده در برخی از ایستگاه های مترو راه اندازی می شوند.

Union, Davisville, Finch, Vaughan Metropolitan Centre, Kennedy, St. George, Bloor-Yonge, Don Mills, and Kipling stations

ماسک ،ضد عفونی کننده دست، دستکش و دستمال مرطوب از جمله مواردی است که در این دستگاه ها وجود دارند و خرید به صورت نقدی یا با کارت اعتباری خواهد بود

error: