خانه / سلامت و بهداشت / تورنتو وب سایت رزرو واکسن را راه اندازی کرد

تورنتو وب سایت رزرو واکسن را راه اندازی کرد

روز دوشنبه هشتم مارچ، وب سایت رزرو واکسیناسیون در تورنتو راه اندازی شد
اکنون به کسانی که در حال حاضر واجد شرایط هستند می توانند از طریق وب سایت زیر ، زمان واکسن خود را رزرو کنند
این وب سایت توسط گروهی از بیمارستان های تورنتو و تیم های بهداشتی تورنتو ایجاد شده است. در حال حاضر، شهروندان هشتاد سال به بالا، کارکنان مراقبت بهداشتی و بزرگسالان بومی و بزرگسالانی که تحت مراقبت های خانگی هستند، واجد شرایط رزرو هستند
از واجدین شرایط خواسته می شود که اگر قادر به استفاده از وب سایت نیستند تماس تلفنی برقرار کنند
www.Vaccineto.ca
Tel: 1-888-385-1910

error: