خانه / فرهنگ و هنر / بهشت و جهنم

بهشت و جهنم

بهشت و جهنم
بیش از دو هزار سال بود که مسیحیان گناهکار، در آتش جهنم می سوختند و عذاب می کشیدند تا اینکه حدود ۵، ۶ سال پیش، پاپ فرانسیس، بزرگترین رهبر کاتولیک های جهان، ناگهان به دادشان رسید و همه آن گناهکاران را از آتش جهنم نجات داد.
پاپ بزرگ، در یک اعلامیه رسمی، گفت: کلیسا، دیگر به جهنمی که انسان ها در آن زجر بکشند، اعتقادی ندارد. زیرا این موضوع با عشق خداوندی، مغایرت دارد. آدم و حوا هم داستانی بیش نیست.
او همچنین گفت: امروز، کلیسا به نقش خود به عنوان قاضی، پایان داده و آغوش خود را به روی تمام گروه های مختلف، از جمله: همجنسگرایان، لیبرالیست ها، محافظه کاران، کمونیست‌ها و طرفداران سقط جنین، گشوده است و وقت آن رسیده است که تعصب را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که حقیقت دین، قابلیت تغییر و پیشرفت را دارد. با وجود آنکه انجیل، کتاب زیبایی است اما در آن، کلمات و عباراتی وجود دارد که همگان را به تعصب و محاکمه دعوت می کند. در حالی که زمان آن رسیده است تا این بخش ها، مورد بازبینی و بررسی قرار گیرند.
آری، پاپ بزرگ، در این عصر تکنولوژی و بیداری، دیگر نتوانست خود را بیش از این بفریبد. او با وجدانی پاک، بدون هیچ پروایی از همکاران متعصب خود، اقرار کرد که بهشت و جهنمی وجود ندارد.
در حقیقت، می توان گفت که این بزرگترین شجاعت یک قدرتمند مذهبی در دنیا است که حقیقت را بپذیرد و آن را با شجاعت و دلیری تمام اعلام نماید. تا در نتیجه، بیش از یک میلیارد مسیحی کاتولیک را از بیراهه رفتن، بازدارد.
آیا ما هم می توانیم شاهد این سنت شکنی در بین رهبران سایر ادیان، باشیم؟
آیا آنها هم، این شجاعت را دارند که به حقیقتی که مطابق با عقل و منطق است، اعتراف کنند؟ و یا همچنان به کار فریفتن پیروانشان ادامه خواهند داد؟
می گویند: درویشی، سَرِ قلیان را به مریدش داد تا از جهنم، آتشی بیاورد و روی آن بگذارد.
مرید رفت و دست خالی برگشت و گفت:
در دوزخ هرچه گردیدم
درَکات جحیم (جهنم) را دیدم
آتش و هیزم و زغال نبود
اخگری، بهرِ اشتعال نبود
هیچ کس آتشی نمی افروخت
زآتش خویش، هرکسی می سوخت
اگر رهبران دینی ما، در این اصل عصر علم و تکنولوژی، آن جرات و شجاعت را ندارند که مانند پاپ، به حقیقت اقرار کنند، منطقی است که معتقدان به دین و مذهب، خودشان با کمی اندیشه، پیرو عقل و خرد خویش باشند و از رهبرانی که به خاطر حفظ قدرت، آنها را به بیراهه می کشانند، پیروی نکنند تا در دنیایی بهتر زندگی کنند.
پاینده و پویا باشید

مطلاب مربوط

جدول زمانی انتاریو برای لغو همه اقدامات بهداشتی عمومی مربوط به کووید-19

این طرح شامل کاهش محدودیت‌ها و محدودیت‌های ظرفیت، برداشتن مدارک الزامات واکسیناسیون و حتی پایان …

شهرداری جزیره ونکوور، به خریداران مسکن در تامین پیش پرداخت کمک می کند

شهر لنگفورد در منطقه ویکتوریا با ارائه پنج درصد پیش پرداخت در هنگام خرید به …