خانه / گوناگون / افزایش نرخ مواد غذایی در سال 2021

افزایش نرخ مواد غذایی در سال 2021

یک خانواده متوسط ​​کانادایی سال آینده حداکثر 695 دلار اضافی برای غذا پرداخت خواهد کرد چرا که به دلیل شرایط پاندمی و تغییر عادت های مصرفی، خرید مواد غذایی نیز بیشتر خواهد شد.بر اساس گزارش قیمت مواد غذایی کانادا در سال 2021 انتظار می رود افزایش قیمت نان ، گوشت و سبزیجات منجر به افزایش کلی قیمت مواد غذایی از سه تا پنج درصد شودکمبودهای احتمالی نیروی کار ، اختلالات تدارکاتی ، کندی کارخانه و مرکز توزیع مواد غذایی و تغییر تقاضای مصرف کننده عوامل این افزایش قیمت است

error: