خانه / گوناگون / افزایش نرخ برق در انتاریو از اول ماه نوامبر

افزایش نرخ برق در انتاریو از اول ماه نوامبر

هیات انرژی انتاریو قیمت های جدیدی را برای خانوارها و مشاغل کوچک اعلام کرد که از اول نوامبر اجرایی می شوند؛ به این ترتیب تخفیفات مربوط به پاندمی کرونا به پایان خواهد رسید
That rate was initially 10.1 cents per kilowatt hour, increasing to 12.8 cents in June — well below peak-hour pricing before the pandemic.
On Sunday, those customers will return to time-of-use billing unless they opt out, with prices varying from 10.5 cents per kilowatt hour during off-peak hours up to 21.7 cents during on-peak times.

error: