خانه / استخدام

استخدام

Posted 2 هفته ago

به یک بانوی ایرانی بین 45 تا 65 سال برای زندگی کنار مادرمان و انجام برخی کارهای روزانه نیازمندیم(اطاقی مستقل در کاندو) وهزینه خوراک با...

Posted 2 هفته ago

  به یک نفر کارگر(General Worker)  برای کارهای ساختمانی نیازمندیم 647-244-6020