خانه / استخدام

استخدام

استخدام

مردم پسند 

Posted 11 months ago

استخدام به بانوی ایرانی فارسی زبان ۴۵ تا ۶۵ ساله برای زندگی در کنار مادرمان و انجام برخی کارهای روزانه احتیاج داریم, یک اتاق مستقل...

استخدام

مردم پسند 

Posted 11 months ago

استخدام به چند نفر نیروی جوان کار نیازمندیم 905-881-8007

استخدام

مردم پسند 

Posted 1 year ago

به یک نفر خانم برای کار نظافت هفته ای یک روز نیازمندیم 416-528-9422

استخدام

مردم پسند 

Posted 1 year ago

به دو نفر جهت کار در ساب وی ساندویچ نیازمندیم 416-841-1564

error: