خانه / اجاره

اجاره

McCowan/ 16th

جدید 

Posted 2 روز ago

اجاره از اول اکتبر خانه ای مستقل(detached) 3 خوابه 416-272-2258

اجاره

جدید 

Posted 2 روز ago

اجاره (کاندو،خانه، بیسمت آپارتمان) در منطقه نورت یورک، ریچموندهیل و تورنتو 647-892-2130

Posted 1 هفته ago

اجاره کوتاه و بلند مدت کاندو آپارتمان 1 خوابه + دن، مبله با پارکینگ و لاکر   647-867-2525      

Posted 1 هفته ago

بیسمنت آپارتمان 1 خوابه در قلب آرورا با ورودی و لاندری مجزا و پارکینگ شامل اینترنت +1/3 Utility $1450 416-824-4819

Posted 1 هفته ago

یک اطاق در یک دفتر حسابداری در ریچموندهیل(Yonge & 16th) برای اجاره موجود می باشد. 416-315-7216

Posted 1 هفته ago

سوییت کاملا مجزا با سرویس کامل و  با خروجی مستقل به خانمی شاغل یا دانشجو در محدوده No smoking No pet 416-830-8857