خانه / گوناگون / آزمون رانندگی شهری به دلیل کووید-19 تا 23 ژانویه کنسل شد

آزمون رانندگی شهری به دلیل کووید-19 تا 23 ژانویه کنسل شد

به دلیل همه گیری کرونا و شرایط لاک داون، تمامی آزمون های داخل خودرو؛ فعلا تا
23 ژانویه کنسل شده است و رانندگانی در لیست نوبت هستند مشمول جریمه نخواهند شد. البته مراکز تست رانندگی با حفظ فاصله گذاری های اجتماعی و پروتکل های بهداشتی باز خواهند بود

error: